logotip
GRANGEO
 GEODETSKE STORITVE d.o.o.
 info@grangeo.si, 041 891 428                   YouTube
Domov Dejavnost Reference O podjetju Kontakt

Inženirska geodezija in geodetski načrti


Zemljiški kataster


Fotogrametrija in 3D modeliranje

Terestrično lasersko skeniranje

Hidrografske meritve

Geomatika in GIS
Meritve na Kaninu
Skica
3D model Kostanjevice na Krki
Ptuj - Dominikanski samostan
Meritve na Savi
E-Heritage.si


Osnovni podatki o podjetju

Oprema

Registirane dejavnosti podjetja
Dobrodošli na spletni strani podjetja Grangeo d.o.o.

Podjetje Grangeo d.o.o. smo ustanovili leta 2008, še prej pa smo delovali v okviru samostojnega podjetništva.

V podjetju smo zaposleni izobraženi in visoko usposobljeni kadri, sodelujemo z različnimi strokovnjaki s področij letalskega snemanja, projektiranja, računalništva in programiranja ter drugimi.

Dela izvajamo po vsej Sloveniji, pa tudi zunaj naših meja (Švica, Francija, Italija, Hrvaška, Srbija). Naše vodilo je kakovostno in hitro opravljeno delo, pohvalimo se lahko z zadovoljnimi naročniki in dobro opravljenimi nalogami.
Osnovni podatki o podjetju


GRANGEO, geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36, 1290 Grosuplje, Slovenija

Tel: (01) 78 68 179
GSM: (041) 891 428

e-pošta: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7806 152
Osnovni kapital: 15.000,00 €
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699
Davčni zavezanec za DDV: da
logo

na vrh strani


OpremaTrimble M3 - tahimeter

Spatial Station Trimble VX - laserski skener

Trimble RealWorks Survey - program za obdelavo podatkov laserskega skeniranja

SonarMite V3 Echo Sounder - globinomer

Trimble R6 GNSS - instrument za izvajanje GNSS (GPS) meritev

Sokkia Power Set 3000 - elektronski tahimeter

Inklinometer - instrument za merjenje premikov (razpok) na objektih

EnsoMOSAIC - programska oprema za fotogrametrijo

AutoCAD - programska oprema za ralčunalniško podprto konstruiranje

....
TrimbleVX
TrimbleR6
Sonar
Sonar

na vrh strani
Registrirane dejavnosti podjetja
( Standardna Klasifikacija Dejavnosti - SKD)

43.130

Testno vrtanje in sondiranje

Test drilling and boring

62.010

Računalniško programiranje

Computer programming activities

J62.020

Svetovanje o računalniških napravah in programih

Computer consultancy activities

J62.030

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

Computer facilities management activities

J62.090

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

Other information technology and computer service activities

J63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

Data processing, hosting and related activitie

J63.120

Obratovanje spletnih portalov

Web portals

M71.111

Arhitekturno projektiranje

Architectural planning

M71.112

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

Landscape architecture, urban and other planning

M71.121

Geofizikalne meritve, kartiranje

Geo-engineering and related activities

M71.129

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Other engineering activities and related techical consultancy

M74.200

Fotografska dejavnost

Photographic activities

M74.900

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Other professional, scientific and technical activities n.e.c.


na vrh strani
 

GRANGEO,  geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
T: 041 891 428
E: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7806 152
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699

na vrh strani
na vrh strani