Fotogrametrija in 3D modeliranje

V podjetju Grangeo se ukvarjamo s terestrično in zračno – aero fotogrametrijo. V sodelovanju s podjetjem Aerovizija d.o.o.  izvajamo namenska letalska snemanja visoke ločljivosti.

Naši izdelki so metrično natančni in vizualno ustrezajo željam zahtevnih naročnikov. Poleg visoke natančnosti naših izdelkov, je naša velika prednost hiter odzivni čas,
kar je na primer zelo pomembno ob pojavu naravnih nesreč (požari, žled, poplave…).

Poleg klasičnih, barvnih in  črno belih posnetkov, izvaja podjetje Aerovizija tudi snemanja s kamero občutljivo na infra‐rdeči (toplotni spekter) valovanja svetlobe, na podlagi katerega izdelamo IR DOF.

IR DOF je nepogrešljiv izdelek za potrebe energetskih pregledov večjih skupin objektov, naselij ali mest ter za odkrivanje napak na energetskih sistemih.

 

Na podlagi terestrične fotogrametrije izdelamo 3D modele stavb in objektov  – model fasade ali notranjosti objekta.

Izdelamo tudi modele celotnih naselij in mest.

 

REFERENCE

Za Mestno občino Ljubljana vsako leto izdelamo IR DOF za celotno območje vročevodov. Upravljavcu vročevodov služi za odkrivanje napak na vodih in kontrolo dejanske sanacije napak.
Za spomeniško zaščiten objekt smo za pripravo dokumentacije za obnovo izdelali ortofoto fasad v ločljivosti 1 cm.
Za območje celotne občine Piran smo izdelali digitalni ortofoto v ločljivosti 10 cm. DOF smo razrezali na posamezne liste v velikosti 500 m x 750 m ter jih označili.
Za območje občine Koper smo izdelali digitalni ortofoto v ločljivosti 10 cm.

Podjetje Grangeo je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter podjetjem Geonaris izvajalo kontrole masovnega zajema podatkov hidrografije  in dejanske rabe – vodno zemljišče.
Kontrolo smo izvajali na podlagi kombinirane metode: fotogrametrične – na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in Laserskega skeniranja Slovenije (LSS). Poleg kontrole zajema prostorskih razsežnosti pomembnih prostorskih objektov, smo izvajali kontrolo tudi na vseh objektih v zbirki prostorskih podatkov, katerim so se priredili tudi zahtevani vsebinski in sistemski atributi. Prosotrski obseg zajema podatkov in njihove kontrole je vključeval celotno območje Republike Slovenije v natančnosti in podrobnosti, ki ustreza merilu 1 : 5000. Izvzeta so bila območja, kjer je bil v letu 2011 izveden testni zajem in območje morja.