Hidrografske meritve

Hidrografske meritve opravljamo z globinomerom, pritrjenim na čoln, merjenje težko dostopnih terenov pa opravljamo s plovilom na daljinsko vodenje.

Hidrografske meritve izvajamo na podlagi klasičnih geodetskih meritev in s pomočjo  ultrazvočnega globinomera SonarMite (SonarMite v3 Echo Sounder).

Izdelek podjetja Ohmex omogoča meritve globin z ultrazvočno frekvenco do 75 m s točnostjo +/- 2,5 cm (RMS). Inštrument je kompatibilen s sodobnimi GNSS-merskimi napravami. Istočasno se poleg podatkov o globini shranjujejo tudi položaji izmerjenih točk.

Rezultati hidrografskih meritev so 2D načrti – izrisi prečnih in vzdolžnih profilov, izrisi plastnic ali izobat in 3D modeli reliefa pod vodno gladino

S pomočjo teh rezultatov je možen izračun površin in volumnov ter 3D vizualizacija vodnih objektov.

Izdelki se uporabljajo za poplavne študije, navtične karte, topografske načrte, analize zamuljenja, analize pretočnosti, ekološke študije in drugo.

 

REFERENCE

Za potrebe priprave projektne dokumentacije smo izmerili prečne profile in izdelali geodetski načrt v skupni dolžini 3,5 km.

Na območju odvzema proda iz reke Save pri Hotiču smo izvedli prvi del hidrografskih meritev – pred začetkom odvzema proda. Meritve so namenjene spremljanju količin odvzemov.

Za potrebe priprave protipoplavne študije in projektiranja objektov smo izmerili prečne profile in izdelali geodetski načrt.

V sklopu poplavne študije Krke smo v občini Žužemberk za potrebe hidrološke analize in izdelave hidravličnega modela izmerili prečne profile Krke. Meritve rečne struge so potekale s pomočjo globinomera SonarMite, ki je bil brezžično povezan s Trimblovim GPS sprejemnikom. Istočasno smo brežine Krke izmerili s klasično geodetsko metodo.

V širšem območju Nuklearne elektrarne Krško (NEK) smo izmerili prečne profile Save. Meritve so bile zaradi širine in pretoka reke zahtevne. Ultrazvočni globinomer SonarMite smo povezali z GNSS-sprejemnikom, kar je omogočalo neposredno določanje položaja izmerjene globine. Za varnost pri meritvah globin (oz. sondiranju) je poskrbela Poklicna gasilska enota Krško.