Inženirska geodezija in geodetski načrti

V podjetju Grangeo imamo znanje, opremo in bogate izkušnje s področja inženirske geodezije in izdelave geodetskih načrtov.

Izvajamo vse naloge inženirske geodezije ter izdelamo klasične geodetske načrte (na podlagi meritev na terenu) ali geodetske načrte na podlagi fotogrametričnega zajema podatkov.

REFERENCE

Na območju celotnega plazu Macesnik nad Solčavo smo izvedli meritve opravljenih gradbenih del. Na podlagi naših meritev smo izdelali vzdolžne in prečne profile v CAD obliki, ki bodo naročniku služile za izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Na območju Raceland-a, na stezi za karting in varno vožnjo smo izvedli prve meritve posedanj tal, ki jih predvidoma povzroča reka Sava oz. gradnja hidroelektrarne na Savi in spremembe toka reke Save. S periodičnim izvajanjem meritev posedanj bomo sproti ugotavljali dinamiko in obseg deformacij.

V podjetju Grangeo smo po naročilu podetja Dr. Duhovnik d.o.o. za potrebe montaže obračalnih koles in obnove jeklenice izvedli precizne geodetske meritve na vseh žičniških postajah in nosilnih stebrih. Izmero 46 nosilnih stebrov, višine do 32 m, smo izvajali s pomočjo izkušenega alpinista, ob logistični podpori podjetja Kaskader d.o.o.

Podjetje MIPO d.o.o. je izdelalo in v mestu Aarau v Švici postavilo največjo lamelno streho v Evropi. Za ta izredno zahteven projekt smo v podjetju Grangeo izvajali geodetske meritve za potrebe izdelave projektne dokumentacije in za zakoličbo objekta.  Povezava

Za podjetje Arhej d.o.o. že vrsto let izvajamo širok spekter geodetskih del. Zakoličba sond je le ena od začetnih del pri arheoloških izkopavanjih. Redno izvajamo tudi terestrično skeniranje arheoloških najdišč, 3D modele, ortofoto in DMR.

V sklopu izdelave Nordijskega centra Planica smo za potrebe projektiranja tekaške proge izdelali natančen digitalni model reliefa z gridom 0.5 m (DMR 0.5) in digitalni ortofoto načrt z ločljivostjo 1 m (DOF1).