Terestrično lasersko skeniranje

Terestrično lasersko skeniranje (TLS) je tehnologija zajema zemeljskega površja in objektov, pri kateri v kratkem času pridobimo ogromno meritev skeniranega objekta, kot rezultat pa dobimo množico točk.

SX10-total-station

Z lastno opremo – laserskim skenerjem Trimble SX10 in programsko opremo RealWorks –  izdelamo visokokakovostne izdelke in izpolimo najzahtevnejše želje strank.

REFERENCE

Za našega naročnika smo za namene izdelave rušitvenega načrta izdelali 2D načrte tlorisov, prerezov in stranskih pogledov 16 pomožnih objektov in glavnega objekta atletske dvorane s tribunami na območju stadiona Žak. Preberi več

Z metodo laserskega skeniranja smo zajeli trg, bolj podrobno pa oba zgodovinska objekta – Rudniško gledališče in rudniški magazin. Rudniškemu magazinu smo zmodelirali tudi notranjost – prehod, dvorano in ostrešje. Preberi več

Za potrebe obnove obzidja smo skenirali obzidje pred in po obnovi ter spremljali premike na obzidju.

V sklopu arheoloških izkopavanj Centra za preventivno arheologijo smo izdelali fotorealističen 3D model cerkvene ladje dominikanskega samostana na Ptuju. Izdelek je nastal na podlagi integracije 3D laserskega skeniranja in fotogrametrije. V priloženi animaciji so razvidna arheološka odkritja in arhitekturni sklopi ladje. Animacija

Z metodo terestričnega laserskega skeniranja smo detajlno poskenirali grajsko klet na mariborskem griču Piramida, ki so jo arheologi odkrili v sklopu arheoloških raziskav. Gre za prvi mariborski grad Marchburg, po katerem je Maribor dobil ime. Grad je bil večkrat uničen in obnovljen, vse dokler ga niso porušili v 18. stoletju. Kljub temu so dobro ohranjeni temelji in ostanki zidov sredjeveškega gradu, ki so dragocene sledi grajske arhitekture. Priložena je animacija fotorealističnega 3D modela kleti nekdaj mogočnega mariborskega gradu. Animacija je bila predvajana na razstavi »Korenine mesta Maribora – Nova dognanja na Piramidi«. Razstava je bila v Mariboru (13.4 – 1.6.2012) in v Ljubljani (7.20. – 1.9.2012). Avtorja razstave sta Mateja Ravnik in Andrej Gulič. Ob razstavi je izšel še katalog Korenine mesta Maribora: nova dognanja na Piramidi. V katalogu lahko najdete tudi naš izdelek. Animacija

Na lokaciji nekdanjega hotela Jelen v Kranju smo 3D poskenirali najdbe arheoloških izkopavanj, pri katerem je potrebno izpostaviti kamnolom mlinskih kamnov, srednjeveško obzidje in obrambni jarek. Predvsem neprecenljivo vrednost ima srednjeveški kamnolom z ohranjenimi ostanki mlinskih koles. Zaradi hitro razvijajočih se dogodkov na delovišču smo teren poskenirali v enem dnevu. Hitrost meritev je poleg gostote zajema podatkov in njene natančnosti prednost tehnike laserskega skeniranja pred ostalimi merskimi tehnikami. Animacija preleta teksturiranega 3D modela nas zlahka popelje na delovno mesto srednjeveških kamnosekov. Animacija

Po naročilu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) – Centra za preventivno arheologijo (CPA) smo na podlagi terestričnega laserskega skeniranja in aeroposnetkov izdelali fotorealističen 3D model plovnega kanala na Savi pri Belem slapu ter pripadajoče ortofoto načrte in prereze.  Animacija

Podjetje Grangeo je sodelovalo na mednarodni konferenci AREC Group-a, ki se je odvijala v kraju Wildhaus v Švici. AREC Group (Accident Reconstruction Conference Group) združuje strokovnjake za tehnične preglede poškodb, ki so nastali pri prometnih nesrečah. Naša naloga je bila ugotavljanje možnosti uporabe terestičnega laserskega skeniranje pri ugotavljanju deformacij na avtomobilih, ki so “sodelovali” v prometnih nesrečah. Skupaj s strokovnjaki s Strojne Fakultete – Oddelka za modeliranje v tehniki in medicini smo poskenirali štiri avtomobile pred in po nesrečah in izdelali 3D modele, ki so služili za analizo deformacij.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo skenirali prazgodovinsko grobišče iz starejše železne dobe. Gre za zelo specifično arheološko najdišče, saj gre za žarne pokope v gomilah. To je prva znana tovrstna grobna arhitektura v Ljubljani. Zgodovinsko najdišče je vzbudilo veliko medijsko pozornost. Ekipa RTV SLO je pripravila reportažo s terena, ki je bil objavljen na Dnevniku. Njihov prispevek in članek je dosegljiv na spletni strani klik. Med drugim so posneli tudi našega sodelavca v času terestričnega laserskega skeniranja. Animacija teksturiranega 3D modela prazgodovinskega grobišča iz starejše železne dobe.
Na območju Kongresnega trga, kjer se je gradila garažna hiša, smo tesno sodelovali z arheologi pri zagotovitvi geodetskih meritev arheoloških najdišč. V času arheoloških raziskav na Kongresnem trgu (http://www.kongresnitrg.freei.me/) smo poskenirali poznoantično hišo iz 4. stoletja, antično hišo s hipokavstom, zidan vodnjak iz dvorišča antične zgradbe, več različnih delov zgradb s kanali za odvodnjavanje iz različnih obdobij, obrambni jarek Emone, kapucinski samostan, novoveški obrambni zid iz 16.stoletja… Izdelali smo teksturirane 3D modele. Izseki so vidni na animacijah: animacija1,  animacija2, animacija3, animacija4, animacija5, animacija6

Na območju Vodnikovega trga v Ljubljani smo v sklopu arheoloških raziskav 3D lasersko poskenirali del srednjeveškega obrambnega sistema ter ostanke dveh samostanov. Meritve so v skladu z arheološkimi izkopavanji potekale v dveh časovnih obdobjih. Prve so potekale oktobra 2009, druge pa julija 2010. Na omenjenem območju so se potrdile domneve o legi mestnih vrat ‘Kloštrska vrata’ v okviru srednjeveškega obrambnega sistema.Teksturirana 3D modela arheoloških najdišč sta vidna v obeh animacijah. Animacija1, animacija2

Z najsodobnejšo mersko metodo smo lasersko poskenirali nekoč strateško pomemben grad Lož v Loški dolini, ki je imel osrednjo vlogo pri obrambi pred Turki in je eden prvih gradov na Slovenskem, ki je že v času romanike (12. in 13. stol.) imel naprednejšo grajsko zasnovo z obzidnimi dvorišči, s palacijem (stanovanjske enote) in z bergfridom (osrednji grajski obrambni stolp). Sredi 12. stoletja so ga pozidali oglejski patriarhi, v 14. stoletju so grad prevzeli Habsburžani, v 15. stoletju so se zanj borili Habsburžani in Celjski grofje, sledili so Turški vpadi, konec 17. stol. pa je loško gospostvo zapustilo grad, ki je kmalu propadel v današnje razvaline. Naša ekipa je na terenu zajela več kot pol milijona točk, od tega 220.000 točk (iz 7 stojišč) za grajsko jedro in 300.000 točk (iz 18 stojišč) za zunanje obodno zidovje. Poskeniranih je bilo okrog 3000 m2 površin stranic, od tega je četrtina prekritega z vegetacijo. Najvišji predel obzidja znaša 12,8 m, gradu pa 11,7 m od tal. Najdaljša stranica ima dolžino 56,4 m. Najdebelejša stena je pri stolpu in znaša 2,2 m.

S pomočjo TLS-ja smo v juniju 2008 izdelali 3D model skalne brežine na cesti Krško – Brestanica pri HE Krško, ki bo služil za projektiranje sanacije. Projekt bodo izdelali v enem vodilnih podjetij na tem področju v Sloveniji (PUH d.d.)

Z našim instrumentom smo poskenirali in izdelali 3D model plazu pod Menino planino pri kraju Bočna. Gre za cca. 500 m dolg in 150 m širok plaz sredi gozda dokaj velikih razsežnosti in precej velikega naklona, zato je bila uporabljena tehnika kot nalašč za ta projekt. Plaz smo poskenirali z ločljivostjo 30 cm. V prihodnje bo skeniranje plazu ponovljeno in na podlagi pridobljenih podatkov lahko z našim orodjem (Realworks) izredno natančno prikažemo vse spremembe, ki bodo zaradi erozije nastale na plazu.