Zemljiški kataster

Izvajamo vse naloge s področij zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture.

Naši naročniki so tako posamezniki kot upravljavci javne
infrastrukture.

REFERENCE