Izdelava DOF Piran

[post_published] Izdelava DOF piran Za območje celotne občine Piran je bilo potrebno izdelati digitalni ortofoto v ločljivosti 10 cm. DOF smo razrezali na posamezne liste v velikosti 750 m x 500 m ter jih označili. Naš naročnik podjetje Aerovizija d.o.o. nam je izdelal zračne letalske posnetke, mi pa smo te obdelali v digitalni ortofoto. Površina […]