Izdelava geodetskega načrta in izmera profilov na desnem pritoku Trebiže v Ratečah

Izdelava geodetskega načrta in izmera profilov na desnem pritoku Trebiže v Ratečah  – Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za sancijo hudournika in preprečenja plazenja terena smo opravili terensko izmero, izdelali geodetski načrt in profile desnega pritoka Trebiže.