31.07.2017

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična

 – V mesecu juliju in avgustu so na objektu osnovne šole Stična potekala obnovitvena dela, v sklopu katerih je bila izvedena tudi sanacija fasad. Šola je bila zgrajena leta 1904, fasada je historicistično oblikovana, objekt je pod varstvom kulturne dediščine. V stavbi še vedno poteka pouk, v pritličju se nahaja enota vrtca.

Za potrebe obnove objekta in na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo potrebno izdelati arhitekturni načrt in ortofoto fasad. Zunanjost objekta je bila v celoti poskenirana s terestričnim skenerjem TrimbleVX. Iz oblaka točk gostote točk 1 cm smo modelirali 3D model objekta z vsemi detajli ter izdelali arhitekturni načrt fasad natančnosti 1 cm. Izdelali smo tudi ortofoto fasad v ločljivosti 5 mm.