Skip to main content

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZ...

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZOV IN TLORISEV OBJEKTA IZ OBLAKA TOČK

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZOV IN TLORISEV OBJEKTA IZ OBLAKA TOČK Za namen izdelave rušitvenega načrta smo pripravili 2D poglede, vertikalne prereze in tlorise etaž objektov, ki se bodo rušili in na njihovi lokaciji zgradili nove objekte. Podatke smo zajeli z metodo terestričnega laserskega skeniranja, nadaljnje delo pa je potekalo v pisarni z obdelavo podatkov – zajetega […]

Stadion Žak

Stadion Žak

Stadion Žak Na območju zdajšnjega dotrajanega športnega kompleksa stadion Žak v Ljubljani se obeta izgradnja novega atletskega centra. Za našega naročnika – zmagovalca natečaja – smo za namene izdelave rušitvenega načrta izdelali 2D načrte tlorisov, prerezov in stranskih pogledov 16 pomožnih objektov in glavnega objekta atletske dvorane s tribunami na območju stadiona Žak. Za ta […]

Trg sv. Ahacija v Idriji

Trg sv. Ahacija v Idriji

Trg sv. Ahacija v Idriji Trg sv. Ahacija je poimenovan je po zavetniku idrijskih rudarjev. Obdajata ga objekta, ki sta od leta 2001 spomenika državnega pomena. Okrog leta 1770 zgrajeno Rudniško gledališče velja za najstarejšo gledališko stavbo na Slovenskem. Gledališče je imelo nekdaj bogato notranjo opremo in je lahko sprejelo 300 gledalcev. Čeprav je bilo […]

Izdelava arhitekturnega n...

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična  – V mesecu juliju in avgustu so na objektu osnovne šole Stična potekala obnovitvena dela, v sklopu katerih je bila izvedena tudi sanacija fasad. Šola je bila zgrajena leta 1904, fasada je historicistično oblikovana, objekt je pod varstvom kulturne dediščine. V stavbi še vedno poteka […]