30.06.2022

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZOV IN TLORISEV OBJEKTA IZ OBLAKA TOČK

Za namen izdelave rušitvenega načrta smo pripravili 2D poglede, vertikalne prereze in tlorise etaž objektov, ki se bodo rušili in na njihovi lokaciji zgradili nove objekte.

Podatke smo zajeli z metodo terestričnega laserskega skeniranja, nadaljnje delo pa je potekalo v pisarni z obdelavo podatkov – zajetega oblaka točk.
 
Narisali smo 3D model objekta, na podlagi modela pa izdelali vse štiri poglede na fasado, veritikalni vzdolžni prerez, tri prečne prereze ter dva tlorisa – tloris pritličja in tloris nadstropja.