logotip
GRANGEO
 GEODETSKE STORITVE d.o.o.
Domov Dejavnost Reference O podjetju Kontakt

Inženirska geodezija in geodetski načrti


Zemljiški kataster


Fotogrametrija in 3D modeliranje

Terestrično lasersko skeniranje

Hidrografske meritve

Geomatika in GIS
Meritve na Kaninu
Skica
3D model Kostanjevice na Krki
Ptuj - Dominikanski samostan
Meritve na Savi
E-Heritage.si

Izdelava geodetskega načrta in DOF za območje Koblarji v Kočevju (marec, 2017)

Za potrebe priprave projektne dokumentacije za spremembe OPPN občine Kočevje, smo za območje predvideno za gradnjo industrijske cone izdelali geodetski načrt merila 1:1000 (590 ha), ter barvni ortofoto resolucije 3 cm. Letalsko snemanje je izvajal naš dolgoletni partner, podjetje Aerovizija.

GN Koblarji
DOF Koblarji

Izdelava ortofota iz termografskih posnetkov za Ljubljano (marec, 2017)

Za območje mesta Ljubljana smo v sodelovanju s podjetjem Aerovizija izdelali ortofoto vročevodov, ki služijo upravljavcu za kontrolo stanja vodov in odpravo morebitnih napak na vročevodih. Gre za večleten projekt stalne spremljave stanja vodov daljinskega ogrevanja z vsakoletnimi razširitvami obsega. Nekaj primerov je vidnih na spodnjih slikah:

IR DOF
DOF IR
DOF IR
 
Zajem višinskih objektov in izdelava 3D modelov za slovenska letališča (februar, 2017)


Za širše območje letališč Brnik, Maribor, Portorož in Cerklje smo izdelali 3D modele višinskih objektov, ki bodo uporabljeni kot podlaga v simulatorjih letenja.
3D model objektov na Brniku Fotografija aeromostov na Brniku

V podjetju Grangeo smo se opremili z novim instrumentom TRIMBLE M3 (januar, 2017)

Trimble M3

Za potrebe izvajanja geodetskih meritev smo izbrali tahimeter Trimble M3, ki ga odlikujeta natančnost 3'' in doseg 3.000 m na eno prizmo (500 m brez prizme). S svojo praktičnostjo (majhnost in nizka teža) je še posebej uporaben za težje dostopne terene.
Trimble M3Trimble M3

Izdelava ortofota iz termografskih posnetkov za Celje (december, 2016)

Za območje občine Celje smo v sodelovanju s podjetjem Aerovizija izdelali ortofoto vročevodov, ki služijo upravljavcu za kontrolo stanja vodov in odpravo morebitnih napak na vročevodih.

Posodobitev stanja mreže splošnih knjižnic (november, 2016)

V mesecu novembru smo uspešno zaključili projekt posodobitve stanja mreže splošnih knjižnic. Poleg preveritve podatkov o lokacijah in naslovih ter podatku o odprtosti knjižnic, smo izvedli še posodobitve razdalj do najbližje knjižnice in posodobili karto oddaljenosti. Izvedli smo naloge vzdrževanja spletne aplikacije ter posodobitev sociodemografskih podatkov SURS, izdelali nova video navodila in dopolnili pomoč.
Več si lahko ogledate na strani BibSist...
BibSist Online
Posodobitev aplikacije 3D urbanističnih projektov MOL (oktober, 2016)

Po uspešno zaključeni prenovi internetne aplikacije smo izvedli še naloge prenove vsebine podatkovne baze, izboljšavo uporabniškega vmesnika in dopolnitev 3D modelov.
Več si lahko ogledate na strani Mestne občine Ljubljane:
https://urbanizem.ljubljana.si/lab/3durbanizem/3d.htm
3D Urbanizem MOL
(vir: https://urbanizem.ljubljana.si/lab/3durbanizem/3d.htm)

Izmera prečnih profilov v Petačevem grabnu pri Polhovem Gradcu (september, 2016)

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ureditev vodotokov smo v Petačevem grabnu izvedli izmero prečnih profilov potoka Mala Božna v dolžini 3,5 km.  V Petačevem grabnu se ob poplavah sprožajo zemeljski plazi, odneslo je dele ceste, vodotok je delno spremenil svojo strugo... Deli območja, predvsem poškodovani deli cest, mostovi ter vodotok na mestih najbližje cesti so že sanirani,  za celostno ureditev območja pa  bo potrebnega še veliko dela.
Nekaj slik Petačevega grabna ob poplavah leta 2009 (Vir: http://forum.zevs.si/index.php?topic=2298.0).

Petačev graben 2009
Sotočje V. Božne in Male Božne
Petačev graben 2009
Petačev graben 2009

Geodetske meritve na območju plazu Macesnik (september, 2016)

Na območju celotnega plazu Macesnik nad Solčavo smo izvedli meritve opravljenih gradbenih del. Na podlagi naših meritev smo izdelali vzdolžne in prečne profile v CAD obliki, ki bodo naročniku služile za izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Macesnik1
Macesnik2
Macesnik3

Hidrografske meritve na reki Savi (avgust, 2016)

Na območju odvzema proda iz reke Save pri Hotiču smo izvedli prvi del hidrografskih meritev - pred začetkom odvzema proda. Meritve so namenjene spremljanju količin odvzemov in jih bomo izvajali periodično, naslednja meritev bo potrebna že letos jeseni.

Hotič1
Hotič2
Hotič3
 
Izvajanje periodičnih meritev posedanj na območju RACELAND-a v Vrbini na Krškem polju (avgust, 2016)

Na območju Raceland-a, na stezi za karting in varno vožnjo smo izvedli prve meritve posedanj tal, ki jih predvidoma povzroča reka Sava oz. gradnja hidroelektrarne na Savi in spremembe toka reke Save. Meritve posedanj bomo predvidoma ponovno opravljali v mesecu oktobru.

Raceland1
Raceland2

v pričakovanju Intergea...

Intergeo2016

Končana geodetska dela na Kaninu

Na Kaninu smo zaključili z geodetskimi deli, ki smo jih izvajali za potrebe obnove jeklenice

Kanin2016
Kanin2016
Kanin2016

Grangeo izvajal geodetske meritve pri postavitvi največje lamelne strehe v Evropi ...

V mestu Aarau v Švici je postavljena največja lamelna streha v Evropi, zahtevna geodetska dela smo izvajali v mesecih marcu in maju 2016.

Aarau2016 Aarau2016
foto: http://acaarau.ch/listing/bei-uns-entsteht-das-grosste-lamellendach-europas/GRANGEO,  geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
T: 041 891 428
E: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 0202 2025 7170 143
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699

na vrh strani
na vrh strani