logotip
GRANGEO
 GEODETSKE STORITVE d.o.o.            
 info@grangeo.si, 041 891 428                   YouTube
Domov Dejavnost Reference O podjetju Kontakt

Inženirska geodezija in geodetski načrti


Zemljiški kataster


Fotogrametrija in 3D modeliranje

Terestrično lasersko skeniranje

Hidrografske meritve

Geomatika in GIS
Meritve na Kaninu
Skica
3D model Kostanjevice na Krki
Ptuj - Dominikanski samostan
Meritve na Savi
E-Heritage.si

Grangeo se predstavlja na 27. TPVS

Na Otočcu bo 19. in 20. oktobra potekalo 27. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, ki ga organizira Društvo vzdrževalcev Slovenije. Na posvetu bomo predstavili našo dejavnost, poudarek bo na izdelavi BIM (Building Information Modeling) - vzpostavitvi informacijskih modelov obstoječih objektov za potrebe upravljanja in vzdrževanja objektov. Posveta se bomo udeležili v sodelovanju s strokovnim sodelavcem, dr. Alešem Breznikar. BIM zgibanka

Grangeo v fazi pridobivanja nove opreme

Naročili smo najsodobnejši terestrični skener Trimble SX10 Robotic, ki združuje najnatančnejšo opremo za izvajanje meritev, podprto z vrhunsko video opremo in viskoko zmogljiv laserski skener.

SX10
PARIZ (Francija) - Izvedba preciznih meritev novozgrajenih objektov za potrebe montaže kovinskih konstrukcij (september, 2017)

Izvajanje preciznih meritev pri obnovi AC odseka Unec (avgust, september 2017)

Zakoličba GJI in prečnih profilov za potrebe izgradnje krožišč v Ratečah in Lescah (avgust, september, 2017)

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična  (julij, 2017)

V mesecu juliju in avgustu so na objektu osnovne šole Stična potekala obnovitvena dela, v sklopu katereih je bila izvedena tudi sanacija fasad. Šola je bila zgrajena leta 1904, fasada je historicistično oblikovana, objekt je pod varstvom kulturne dediščine. V stavbi še vedno poteka pouk, v pritličju se nahaja enota vrtca.

Za potrebe obnove objekta in na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo potrebno izdelati arhitekturni načrt in ortofoto fasad. Zunanjost objekta je bila v celoti poskenirana s terestričnim skenerjem TrimbleVX. Iz oblaka točk gostote točk 1cm smo modelirali 3D model objekta z vsemi detajli, ter izdelali arhitekturni načrt fasad natančnosti 1cm. Izdelali smo tudi ortofoto fasad resolucije 5mm.

Stična - načrt južne fasade
Arhitekturni načrt južne fasade

Neobdelan oblak točk

Neobdelan oblak točk - senčeno
šola Stična - južna fasadaOrtofoto južne fasade

Izmera profilov in zakoličba za potrebe rekonstrukcije ceste Radohova vas (julij, 2017)

Radohova vas  -profili
Na odseku ceste Radohova vas - Praproče pri Temenici smo merili prečene profile in izvedli zakoličbo za potrebe sanacije ceste v skupni dolžini 2.400 m. Cesta Radohova vas

Izdelava geodetskega načrta in izmera profilov na desnem pritoku Trebiže v Ratečah (julij, 2017)

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za sancijo hudournika in preprečenja plazenja terena smo opravili terensko izmero, izdelali geodetski načrt in profile desnega pritoka Trebiže. Hudournik Rateče

Hudournik na Robnikovem grabnu - Solčava (junij, 2017)

Za potrebe sanacije hudournika in preprečitve nadaljnega plazenja terena smo opravili  terensko izmero, izrisali vzdolžna profila in prečne profile dveh hudournikov na Robnikovem grabnu v skupni dolžini 750 m, višinske razlike skoraj 200 m.

Prečni profili Robnikov graben

Izdelava DOF za območje občine Jesenice (maj, 2017)

Za občino Jesenice smo v sodelovanju s podjetjem
Aerovizija izdelali barvni ortofoto urbanega območja občine z resolucijo 10 cm in območja celotne občine z resolucijo 25 cm.

DOF Jesenice DOF Jesenice

Izdelava DOF za območja letališč (maj, 2017)

Za širša območja  letališč  Brnik, Maribor, Portorož in Cerklje smo izdelali digitalni ortofoto resolucije 4 cm. Letalsko snemanje je izvajalo podjetje Aerovizija.

DOF_Brnik DOF_BrnikDOF_Brnik

Izdelava geodetskega načrta in DOF za območje Koblarji v Kočevju (marec, 2017)

Za potrebe priprave projektne dokumentacije za spremembe OPPN občine Kočevje, smo za območje predvideno za gradnjo industrijske cone izdelali geodetski načrt merila 1:1000 (590 ha), ter barvni ortofoto resolucije 3 cm. Letalsko snemanje je izvajal naš dolgoletni partner, podjetje Aerovizija.

GN Koblarji
DOF Koblarji

Izdelava ortofota iz termografskih posnetkov za Ljubljano (marec, 2017)

Za območje mesta Ljubljana smo v sodelovanju s podjetjem Aerovizija izdelali ortofoto vročevodov, ki služijo upravljavcu za kontrolo stanja vodov in odpravo morebitnih napak na vročevodih. Gre za večleten projekt stalne spremljave stanja vodov daljinskega ogrevanja z vsakoletnimi razširitvami obsega. Nekaj primerov je vidnih na spodnjih slikah:

IR DOF
DOF IR
DOF IR
 
Zajem višinskih objektov in izdelava 3D modelov za slovenska letališča (februar, 2017)


Za širše območje letališč Brnik, Maribor, Portorož in Cerklje smo izdelali 3D modele višinskih objektov, ki bodo uporabljeni kot podlaga v simulatorjih letenja.
3D model objektov na Brniku Fotografija aeromostov na Brniku

V podjetju Grangeo smo se opremili z novim instrumentom TRIMBLE M3 (januar, 2017)

Trimble M3

Za potrebe izvajanja geodetskih meritev smo izbrali tahimeter Trimble M3, ki ga odlikujeta natančnost 3'' in doseg 3.000 m na eno prizmo (500 m brez prizme). S svojo praktičnostjo (majhnost in nizka teža) je še posebej uporaben za težje dostopne terene.
Trimble M3Trimble M3

Izdelava ortofota iz termografskih posnetkov za Celje (december, 2016)

Za območje občine Celje smo v sodelovanju s podjetjem Aerovizija izdelali ortofoto vročevodov, ki služijo upravljavcu za kontrolo stanja vodov in odpravo morebitnih napak na vročevodih.

Posodobitev stanja mreže splošnih knjižnic (november, 2016)

V mesecu novembru smo uspešno zaključili projekt posodobitve stanja mreže splošnih knjižnic. Poleg preveritve podatkov o lokacijah in naslovih ter podatku o odprtosti knjižnic, smo izvedli še posodobitve razdalj do najbližje knjižnice in posodobili karto oddaljenosti. Izvedli smo naloge vzdrževanja spletne aplikacije ter posodobitev sociodemografskih podatkov SURS, izdelali nova video navodila in dopolnili pomoč.
Več si lahko ogledate na strani BibSist...
BibSist Online
Posodobitev aplikacije 3D urbanističnih projektov MOL (oktober, 2016)

Po uspešno zaključeni prenovi internetne aplikacije smo izvedli še naloge prenove vsebine podatkovne baze, izboljšavo uporabniškega vmesnika in dopolnitev 3D modelov.
Več si lahko ogledate na strani Mestne občine Ljubljane:
https://urbanizem.ljubljana.si/lab/3durbanizem/3d.htm
3D Urbanizem MOL
(vir: https://urbanizem.ljubljana.si/lab/3durbanizem/3d.htm)

Izmera prečnih profilov v Petačevem grabnu pri Polhovem Gradcu (september, 2016)

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ureditev vodotokov smo v Petačevem grabnu izvedli izmero prečnih profilov potoka Mala Božna v dolžini 3,5 km.  V Petačevem grabnu se ob poplavah sprožajo zemeljski plazi, odneslo je dele ceste, vodotok je delno spremenil svojo strugo... Deli območja, predvsem poškodovani deli cest, mostovi ter vodotok na mestih najbližje cesti so že sanirani,  za celostno ureditev območja pa  bo potrebnega še veliko dela.
Nekaj slik Petačevega grabna ob poplavah leta 2009 (Vir: http://forum.zevs.si/index.php?topic=2298.0).

Petačev graben 2009
Sotočje V. Božne in Male Božne
Petačev graben 2009
Petačev graben 2009

Geodetske meritve na območju plazu Macesnik (september, 2016)

Na območju celotnega plazu Macesnik nad Solčavo smo izvedli meritve opravljenih gradbenih del. Na podlagi naših meritev smo izdelali vzdolžne in prečne profile v CAD obliki, ki bodo naročniku služile za izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Macesnik1
Macesnik2
Macesnik3

Hidrografske meritve na reki Savi (avgust, 2016)

Na območju odvzema proda iz reke Save pri Hotiču smo izvedli prvi del hidrografskih meritev - pred začetkom odvzema proda. Meritve so namenjene spremljanju količin odvzemov in jih bomo izvajali periodično, naslednja meritev bo potrebna že letos jeseni.

Hotič1
Hotič2
Hotič3
 
Izvajanje periodičnih meritev posedanj na območju RACELAND-a v Vrbini na Krškem polju (avgust, 2016)

Na območju Raceland-a, na stezi za karting in varno vožnjo smo izvedli prve meritve posedanj tal, ki jih predvidoma povzroča reka Sava oz. gradnja hidroelektrarne na Savi in spremembe toka reke Save. Meritve posedanj bomo predvidoma ponovno opravljali v mesecu oktobru.

Raceland1
Raceland2

v pričakovanju Intergea...

Intergeo2016

Končana geodetska dela na Kaninu

Na Kaninu smo zaključili z geodetskimi deli, ki smo jih izvajali za potrebe obnove jeklenice

Kanin2016
Kanin2016
Kanin2016

Grangeo izvajal geodetske meritve pri postavitvi največje lamelne strehe v Evropi ...

V mestu Aarau v Švici je postavljena največja lamelna streha v Evropi, zahtevna geodetska dela smo izvajali v mesecih marcu in maju 2016.

Aarau2016 Aarau2016
foto: http://acaarau.ch/listing/bei-uns-entsteht-das-grosste-lamellendach-europas/GRANGEO,  geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
T: 041 891 428
E: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7806 152
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699

na vrh strani
na vrh strani