11.10.2019

Stadion Žak

Na območju zdajšnjega dotrajanega športnega kompleksa stadion Žak v Ljubljani se obeta izgradnja novega atletskega centra.

Za našega naročnika – zmagovalca natečaja – smo za namene izdelave rušitvenega načrta izdelali 2D načrte tlorisov, prerezov in stranskih pogledov 16 pomožnih objektov in glavnega objekta atletske dvorane s tribunami na območju stadiona Žak.

Za ta namen smo z inštrumentom lasersko zajeli zunanjost in notranje prostore objektov, obdelali podatke, izrisali 3D modele objektov ter izdelali 2D načrte.

Poleg največjega objekta – stavbe s tribunami in atletsko dvorano – smo poskenirali še 16 drugih manjših objektov, ki so tudi namenjeni za rušitev.