30.11.2018

Trg sv. Ahacija v Idriji

Trg sv. Ahacija je poimenovan je po zavetniku idrijskih rudarjev. Obdajata ga objekta, ki sta od leta 2001 spomenika državnega pomena.

Okrog leta 1770 zgrajeno Rudniško gledališče velja za najstarejšo gledališko stavbo na Slovenskem. Gledališče je imelo nekdaj bogato notranjo opremo in je lahko sprejelo 300 gledalcev. Čeprav je bilo tekom zgodovine večkrat prenovljeno, pa zdaj zaradi dotrajanosti ne služi prvotnemu namenu.

Poleg gledališča stoji rudniški magazin, večnadstropna baročna stavba zgrajena leta 1764. V njem je bilo žitno skladišče za rudarje, saj je rudnik živega srebra do leta 1912 rudarjem del plače za opravljeno delo izplačeval v naturalijah. Danes ima objekt predvsem kulturno vlogo, saj imata v njem prostore Mestna knjižnica in čitalnica ter likovna Galerija. Stavba je zanimiva tudi zaradi spominskih plošč na fasadi, posvečenim priznanim osebnostim idrijske zgodovine. Eden izmed njih je tudi Jožef Mrak, tehniški strokovnjak, zemljemerec, geodet, kartograf ter načrtovalec in graditelj zidanih klavž na Idrijci in pritokih.

V podjetju Grangeo smo na željo naročnika z metodo laserskega skeniranja zajeli trg, bolj podrobno pa oba zgodovinska objekta. Rudniškemu magazinu smo zmodelirali tudi notranjost – prehod, dvorano in ostrešje.