Skip to main content

Blog

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZ...

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZOV IN TLORISEV OBJEKTA IZ OBLAKA TOČK

IZDELAVA POGLEDOV, PREREZOV IN TLORISEV OBJEKTA IZ OBLAKA TOČK Za namen izdelave rušitvenega načrta smo pripravili 2D poglede, vertikalne prereze in tlorise etaž objektov, ki se bodo rušili in na njihovi lokaciji zgradili nove objekte. Podatke smo zajeli z metodo terestričnega laserskega skeniranja, nadaljnje delo pa je potekalo v pisarni z obdelavo podatkov – zajetega […]

ZAJEM LIDARSKIH PODATKOV ...

ZAJEM LIDARSKIH PODATKOV Z BREZPILOTNIM LETALNIKOM

ZAJEM LIDARSKIH PODATKOV Z BREZPILOTNIM LETALNIKOM   Na območju deponije Trebnje smo za namene izdelave geodetskega načrta zajeli prostorske podatke: lidarske podatke in zračne posnetke.  Zajem smo opravili z brezpilotnim letalnikom DJI Matrice 300, na katerega smo najprej pripeli lidar sistem TOPODRONE LiDAR 200 ULTRA. V prvem preletu smo dobili oblak točk, ki predstavlja teren […]

Izdelava DOF Piran

Izdelava DOF Piran

Izdelava DOF piran Za območje celotne občine Piran je bilo potrebno izdelati digitalni ortofoto v ločljivosti 10 cm. DOF smo razrezali na posamezne liste v velikosti 750 m x 500 m ter jih označili. Naš naročnik podjetje Aerovizija d.o.o. nam je izdelal zračne letalske posnetke, mi pa smo te obdelali v digitalni ortofoto. Površina obdelave: […]

Stadion Žak

Stadion Žak

Stadion Žak Na območju zdajšnjega dotrajanega športnega kompleksa stadion Žak v Ljubljani se obeta izgradnja novega atletskega centra. Za našega naročnika – zmagovalca natečaja – smo za namene izdelave rušitvenega načrta izdelali 2D načrte tlorisov, prerezov in stranskih pogledov 16 pomožnih objektov in glavnega objekta atletske dvorane s tribunami na območju stadiona Žak. Za ta […]

Trg sv. Ahacija v Idriji

Trg sv. Ahacija v Idriji

Trg sv. Ahacija v Idriji Trg sv. Ahacija je poimenovan je po zavetniku idrijskih rudarjev. Obdajata ga objekta, ki sta od leta 2001 spomenika državnega pomena. Okrog leta 1770 zgrajeno Rudniško gledališče velja za najstarejšo gledališko stavbo na Slovenskem. Gledališče je imelo nekdaj bogato notranjo opremo in je lahko sprejelo 300 gledalcev. Čeprav je bilo […]

Grangeo v fazi pridobivan...

Grangeo v fazi pridobivanja nove opreme

Grangeo v fazi pridobivanja nove opreme  – Naročili smo najsodobnejši terestrični skener Trimble SX10 Robotic. Združuje najnatančnejšo opremo za izvajanje meritev, vrhunsko video opremo in viskoko zmogljiv laserski skener.

Grangeo se predstavlja na...

Grangeo se predstavlja na 27. TPVS

Grangeo se predstavlja na 27. TPVS  – Na Otočcu bo 19. in 20. oktobra potekalo 27. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, ki ga organizira Društvo vzdrževalcev Slovenije. Na posvetu bomo predstavili našo dejavnost. Poudarek bo na izdelavi BIM (Building Information Modeling) – vzpostavitvi informacijskih modelov obstoječih objektov za potrebe upravljanja in vzdrževanja objektov. Posveta se bomo […]

Izdelava arhitekturnega n...

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična

Izdelava arhitekturnega načrta in ortofota fasad objekta Osnovna šola Stična  – V mesecu juliju in avgustu so na objektu osnovne šole Stična potekala obnovitvena dela, v sklopu katerih je bila izvedena tudi sanacija fasad. Šola je bila zgrajena leta 1904, fasada je historicistično oblikovana, objekt je pod varstvom kulturne dediščine. V stavbi še vedno poteka […]

Izdelava geodetskega načr

Izdelava geodetskega načrta in izmera profilov na desnem pritoku Trebiže v Ratečah

Izdelava geodetskega načrta in izmera profilov na desnem pritoku Trebiže v Ratečah  – Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za sancijo hudournika in preprečenja plazenja terena smo opravili terensko izmero, izdelali geodetski načrt in profile desnega pritoka Trebiže.